Ön jelenleg itt jár >  SZEMÉLYES ADATOK


    Személyes adatok

 

 

Név

Name

Dr. Egedy Tamás

EGEDY, Tamás Dr.

Születési hely, idő

Born

Csorna, 1970. március 22.

22 March 1970, Csorna/Hungary

KépzettségQualification

biológia-földrajz szakos középiskolai tanár

ELTE TTK, 1995

Teacher in biology and geography

Eötvös Loránd University in Budapest, 1995

Tudományos fokozat


Scientific degree

PhD (2002) - Földtudomány
Dr. habil. (2010) - Földtudomány

PhD (2002) - Geography
Dr. habil. (2010) - Geosciences

Munkahely

Employment

MTA CSFK Földrajztudományi Iintézet

Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences Hungarian Academy of Sciences

Munkahelyi telefon

Phone,Fax

(+36-1)-309-2600 /1468

(+36-1)-309-2684

Beosztás

Position

tudományos főmunkatárs

senior research fellow

Kutatási területResearch fields

városföldrajz, városrehabilitáció, nagyvárosi lakótelepek, kreatív gazdaság helyzete

urban geography, urban regeneration, high-rise housing estates, creative economy and knowledge-intensive branches

Közéleti tevékenység


Public activities

MTA köztestületi tag

Földrajzi Közlemények szerkesztője

Member of Public Body of the Hungarian Academy of Sciences

Editor of Geographical Review

Nyelv

Language

német, angol

german, english

www.varosrehabilitacio.net  | Egedy Tamás © 2021 | Frissítve: 2021.11.09.