FIGYELEM!

A publikációk a szerzői jog védelme alatt állnak! Felhasználásuk csak a tudományos hivatkozásokra vonatkozó előírások betartásával engedélyezett! Kérjük, amennyiben felhasználja a tanulmányokban közölt eredményeket, információkat, ne feledkezzen meg azok pontos hivatkozásáról! A hivatkozásokhoz szükséges publikációs listát itt találja!

 Ön jelenleg itt jár  VÁROSREHABILITÁCIÓ  PUBLIKÁCIÓK


   Városrehabilitáció - publikációkEgedy Tamás: Városrehabilitáció és életminőség


Az életminőség az elmúlt években az emberek érdeklődésének középpontjába került. Ennek köszönhetően egyre többen kutatják az életminőség kérdését hazánkban, viszont mindmáig kevesen vizsgálták a városrehabilitációval kapcsolatos összefüggéseit.

Vajon mit jelent az életminőség? Hogyan változtatja meg a lakónegyedek felújítása az ott élő emberek mindennapjait? Milyen hatásai vannak a városrehabilitációnak a helyi társadalom életminőségére? Hogyan változik a lakónegyedben élők elégedettsége és boldogsága a megújítási folyamatoknak köszönhetően? A kötet többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Székesfehérváron végzett esettanulmányok segítségével.

A kiadvány a szerző szerkesztésében korábban megjelent Városrehabilitáció és társadalom, valamint a Városfejlődés és városrehabilitáció című tanulmánykötetek folytatása, amelyben új szemszögből közelíti meg a városrehabilitáció társadalmi hatásait.
Terjedelem: 152 oldal.Egedy Tamás (szerk): Városrehabilitáció és társadalom

A hazai szakirodalomban a rendszerváltozás óta viszonylag kevés olyan tudományos munka jelent meg, amely a városrehabilitáció elméleti és gyakorlati tapasztalatait összegzi. Ezt a hiányt pótolja tanulmánykötetünk, amely összefoglalja az elmúlt évek városfelújítási tevékenységének nemzetközi és hazai eredményeit. Az építészeti és gazdasági hatások elemzése mellett kiemelt hangsúlyt kap a rehabilitáció társadalmi hatásainak a bemutatása, hiszen a felújítási programok középpontjában végső soron a helyi társadalom életkörülményeinek a javítása áll. A kötetben többek között a városrehabilitáció elméleti hátteréről, az Európai Unió rehabilitációs politikájáról, a nemzetközi városregenerációs kezdeményezések tapasztalatairól, a hazai felújítási folyamatok eredményeiről, továbbá a lakótelep-rehabilitáció kérdéseiről, a műemlékvédelem és a városfelújítás kapcsolatáról, valamint a zöldterületi rehabilitáció társadalmi hatásairól olvashatunk.

Terjedelem: 305 oldal.

 Kondor Attila Csaba, Egedy Tamás: Városfejlődés és városrehabilitáció


A Magyar Földrajzi Társaságnak, mint kiemelten közhasznú civil egyesületnek elsődleges célja a földrajzi ismeretterjesztés, az információ-átadás, más néven a tudástranszfer elősegítése. Ennek keretében a városfejlődés és a városrehabilitáció témaköre iránt érdeklődő szakemberek és olvasók számára a szerkesztők összeállítottak egy tanulmánygyűjteményt, amely Lipcse (Leipzig) és Budapest példáján keresztül mutatja be a rendszerváltozás utáni folyamatokat. A kiadvány első része a két város hasonló, de sok tekintetben mégis különböző fejlődési jellemzőit vázolja fel 1990-től napjainkig. Megtudhatjuk, hogy társadalmi és gazdasági téren milyen kihívásokkal kell szembe néznie a két városnak (pl. a közigazgatás, a lakáspiac, a belvárosok, a nagy lakótelepek, a munkaerő-piac problémái, valamint a gazdasági szerkezetváltás nyomán felbukkanó egyenlőtlenségek), emellett választ kaphatunk arra is, hogy a két város milyen utat követett a fejlődést gátló tényezők leküzdésekor és ennek milyen következményei voltak. A kiadvány második felében a városrehabilitáció elméleti alapjairól olvashatunk, majd lipcsei és budapesti rehabilitációs projektek bemutatásával szemléltetik a szerzők a városfelújítás összetett folyamatát. A könyv közérthető és olvasmányos tanulmányai segíthetnek abban, hogy Budapest és Lipcse városszerkezeti problémái, illetve a jelenlegi városrehabilitációs tevékenység erősségei és gyengeségei világosabbá és érthetőbbé váljanak.

Terjedelem 110 oldal.Városrehabilitációval kapcsolatos tanulmányok

 

www.varosrehabilitacio.net  | Egedy Tamás © 2021 | Frissítve: 2021.11.09.